Google plus
 

 

nisim-guarantee

 

تمام محصولات شرکت آریا تجارت در این سایت ، تحت پوشش گارانتی برگشت پول قرار دارد. اگر به هر عنوان از محصولات این شرکت راضی نیستید تنها با ما جهت برگشت پول به علاوه هزینه پست تماس بگیرید.

توجه داشته باشید که این گارانتی محدودیت زمان ندارد. اما محدودیت در تعداد بطریهایی که می توانید از گارانتی استفاده کنید . با توجه به نوع محصول وجود دارد.لطفا به جدول پایین مراجعه کنید. این تعداد بطری ها نشانگر میزان زمانی است که شما نتیجه بگیرید.

لطفا در نظر داشته باشید ، اگر محصولات را از جای دیگری خرید کنید. بایستی شرایط گارانتی آن نماینده را پیدا کنید.

ما محصولاتی که از جای دیگر خرید شده باشد گارانتی نخواهیم کرد و فقط خرید از روی سایت www.aryatejarat.net  و www.aryatejarat.ir  شامل این گارانتی برگشت می باشد .

تلفن پشتیبانی گارانتی :

۰۷۱۱۲۳۳۹۴۱۲       ۰۹۱۷۲۱۷۶۷۵۸


garanti