بازدارنده قوی موهای زائد

Google plus
 

بازدارنده قوی موهای زائد

موثرترین بازدارنده قوی موهای زائد پس از استفاده مستمر موهای زائد پس از دو ماه رویش دارند که کرکی و و ضعیف هستند. مناسب برای افرادی که موهای زائد را لیزر کرده اند . مناسب خانم ها و آقایان موثرترین بازدارنده قوی موهای زائد حتی برای موهای سفید افزایش دهنده رطوبت و ضد حساسیت این […]

Continue Reading